Norasid, Muhamad Alihanafiah. " Manhaj Rabbani oleh Sa‘Īd Hawwā dalam Pembangunan Modal Insan: Tumpuan Kepada Karya Al-Asās fī al-Tafsīr." Jurnal Usuluddin [Online], 33 (2011): 89-112. Web. 26 Sep. 2020