Norasid, Muhamad Alihanafiah. " Manhaj Rabbani oleh Sa‘Īd Hawwā dalam Pembangunan Modal Insan: Tumpuan Kepada Karya Al-Asās fī al-Tafsīr" Jurnal Usuluddin [Online], Volume 33(30 June 2011)