MOHD KHAMBALI @HAMBA, Khadijah; ABDUL KADIR, NorAdina; MOHD AMIN KHIR, Khairul Anuar. Relevensi Pemikiran Ibn Khaldun Terhadap Kemahiran Insaniah di dalam Pengurusan Pembangunan Modal Insan. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 34, p. 21-46, dec. 2011. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7434>. Date accessed: 23 sep. 2020.