Mohd Khambali @Hamba, K., Abdul Kadir, N., & Mohd Amin Khir, K. (2011). Relevensi Pemikiran Ibn Khaldun Terhadap Kemahiran Insaniah di dalam Pengurusan Pembangunan Modal Insan. Jurnal Usuluddin, 34, 21-46. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7434