Mohd Khambali @Hamba, K., Abdul Kadir, N., & Mohd Amin Khir, K. 2011 Dec 31. Relevensi Pemikiran Ibn Khaldun Terhadap Kemahiran Insaniah di dalam Pengurusan Pembangunan Modal Insan. Jurnal Usuluddin. [Online] 34: