Mohd Khambali @Hamba, Khadijah, NorAdina Abdul Kadir, & Khairul Anuar Mohd Amin Khir. " Relevensi Pemikiran Ibn Khaldun Terhadap Kemahiran Insaniah di dalam Pengurusan Pembangunan Modal Insan." Jurnal Usuluddin [Online], 34 (2011): 21-46. Web. 23 Sep. 2020