Mohd Khambali @Hamba, Khadijah, Abdul Kadir, NorAdina, AND Mohd Amin Khir, Khairul Anuar. " Relevensi Pemikiran Ibn Khaldun Terhadap Kemahiran Insaniah di dalam Pengurusan Pembangunan Modal Insan" Jurnal Usuluddin [Online], Volume 34(31 December 2011)