Jamaluddin, Z., W. 2012 Jun 30. Tinjauan Mengenai Unsur Islam dalam Kehidupan Intelektual Rusia Berasaskan Bahan Kajian Para Orientalis Terpilih. Jurnal Usuluddin. [Online] 35: