Jamaluddin, Z., Wan. " Tinjauan Mengenai Unsur Islam dalam Kehidupan Intelektual Rusia Berasaskan Bahan Kajian Para Orientalis Terpilih." Jurnal Usuluddin [Online], 35 (2012): 61-80. Web. 18 Jan. 2020