Jamaluddin, Z., Wan. " Tinjauan Mengenai Unsur Islam dalam Kehidupan Intelektual Rusia Berasaskan Bahan Kajian Para Orientalis Terpilih" Jurnal Usuluddin [Online], Volume 35(30 June 2012)