MOHAMMAH JODI, Khairul Hamimah; HAMAT, Mohd Fauzi; TOWPEK, Hadenan. Nilai-nilai Islam dalam Program Pemulihan Banduanita di Penjara. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 35, p. 99-116, june 2012. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7450>. Date accessed: 31 mar. 2020.