Mohammah Jodi, Khairul Hamimah, Mohd Fauzi Hamat, & Hadenan Towpek. " Nilai-nilai Islam dalam Program Pemulihan Banduanita di Penjara." Jurnal Usuluddin [Online], 35 (2012): 99-116. Web. 2 Jul. 2020