Mohammah Jodi, Khairul Hamimah, Hamat, Mohd Fauzi, AND Towpek, Hadenan. " Nilai-nilai Islam dalam Program Pemulihan Banduanita di Penjara" Jurnal Usuluddin [Online], Volume 35(30 June 2012)