Hamat, Mohd Fauzi, & Mohd Hasrul Shuhari. " Pengaruh Pemikiran Akidah al-Ghazālī dalam Kitab Jawi Tinjauan Terhadap Kitab Al-Durr Al-Nafīs dan Sayr Al-Sālikīn1." Jurnal Usuluddin [Online], 36 (2012): 21-48. Web. 23 Sep. 2020