Sa‘ari, C., & Syed Muhsin, S. 2012 Dec 31. Cadangan Model Psikoterapi Remaja Islam Berasaskan Konsep Tazkiyah Al-Nafs. Jurnal Usuluddin. [Online] 36: