Sa‘ari, Che Zarrina, & Sharifah Basirah Syed Muhsin. " Cadangan Model Psikoterapi Remaja Islam Berasaskan Konsep Tazkiyah Al-Nafs." Jurnal Usuluddin [Online], 36 (2012): 49-74. Web. 26 Sep. 2020