Mamat, Mohd Anuar. " Meningkatkan Kualiti Amalan Sebagai Tujuan Pendidikan Abū Ḥanīfah Suatu Analisis Perbandingan." Jurnal Usuluddin [Online], 37 (2013): 1-32. Web. 23 Sep. 2020