ABDUL HAMID, Faisal @ Ahmad Faisal. Seruan Kebangkitan Islam dalam Majalah Pengasuh oleh Tok Kenali dan Za’ba. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 37, p. 57-82, june 2013. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7461>. Date accessed: 11 aug. 2020.