Abdul Hamid, Faisal @ Ahmad Faisal. " Seruan Kebangkitan Islam dalam Majalah Pengasuh oleh Tok Kenali dan Za’ba." Jurnal Usuluddin [Online], 37 (2013): 57-82. Web. 11 Aug. 2020