Abdul Hamid, Faisal @ Ahmad Faisal. " Seruan Kebangkitan Islam dalam Majalah Pengasuh oleh Tok Kenali dan Za’ba" Jurnal Usuluddin [Online], Volume 37(30 June 2013)