Haris, A., & Othman, M. 2013 Jun 30. Zulkifli Muhammad dan Perjuangan Politik Berteraskan Islam 1955-1964. Jurnal Usuluddin. [Online] 37: