Haris, Abu Hanifah, & Mohammad Redzuan Othman. " Zulkifli Muhammad dan Perjuangan Politik Berteraskan Islam 1955-1964." Jurnal Usuluddin [Online], 37 (2013): 83-116. Web. 2 Jul. 2020