Wan Chik, W., & Ali, A. 2015 Jun 30. Konsep al-Ta‘ābudiyyah dan Kepentingannya dalam Hukum Islam Semasa. Jurnal Usuluddin. [Online] 41: