Wan Chik, Wan Mohd Yusof, & Abdul Karim Ali. " Konsep al-Ta‘ābudiyyah dan Kepentingannya dalam Hukum Islam Semasa." Jurnal Usuluddin [Online], 41 (2015): 1-20. Web. 2 Jul. 2020