Mamat, Mohd Anuar, Wan Suhaimi Wan Abdullah, & Muhamad Basthami Abdullah. " Waṣiyyah Abī Hanīfah li Ibnihi Hammād: Suatu Suntingan Ilmiah dan Terjemahan." Jurnal Usuluddin [Online], 41 (2015): 95-124. Web. 11 Aug. 2020