Ismail, S., Yusof, A., Mohd Shukri, W., & Mohd Razif, N. (2015). Pelayaran Cheng Ho Terhadap Pertukangan Cina pada Bangunan Masjid di Nusantara pada Abad Ke-15M. Jurnal Usuluddin, 41, 125-146. doi:10.22452/usuluddin.vol41no1.6