Ahmad Yusoff, Atifah, Wan Suhaimi Wan Abdullah, & Wan Adli Wan Ramli. " Konsep Tabi‘i Menurut Jābir Ibn Hayyān dan Perbandingannya dengan al-Kindī dan Ibn Sīnā." Jurnal Usuluddin [Online], 42 (2015): 125-146. Web. 19 Sep. 2020