Dollah @ Abdullah, Aisyah, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, & Nurul Zakirah Mat Sin.. " Terminologi Takwil Menurut al-Māturīdī dan al-Ṭabarī." Jurnal Usuluddin [Online], 44 (2016): 1-22. Web. 11 Jul. 2020