Basir, S., Mohd Noor, N., Abd Rahman, M., & Abd Razzak., M. 2016 Dec 31. Peranan Pemimpin dalam Pelaksanaan Etika Kerja Islam: Kajian Kes di Johor Corporation (Jcorp). Jurnal Usuluddin. [Online] 44: