Basir, Siti Arni, Mohd Noor, Nurul Syafiyah, Abd Rahman, Mohamad Zaidi, AND Abd Razzak., Monika @ Munirah. " Peranan Pemimpin dalam Pelaksanaan Etika Kerja Islam: Kajian Kes di Johor Corporation (Jcorp)" Jurnal Usuluddin [Online], Volume 44(31 December 2016)