Iḥsān Ilahī Ẓahīr dan Kritikannya terhadap Akidah al-Imāmah

Main Article Content

Mohd Fakhrudin Abdul Mukti Azmil Zainal Abidin Mohd Fuad Mokhtar

Abstract

Doktrin al-Imāmah mempercayai kewujudan imam dua belas bermula dari ‘Alī bin Abī Ṭālib hinggalah imam ke dua belas iaitu Muḥammad bin Ḥassan al-‘Askarī. Mereka telah memertabatkan dua belas orang imam tersebut sebagai imam dan ketua tertinggi dalam negara yang mempunyai sifat-sifat tertentu menyamai para nabi. Dalam artikel ini, penulis akan menjelaskan kritikan yang dikemukakan oleh Iḥsān Ilahī Ẓahīr berkenaan akidah al-Imāmah berasaskan karya-karya muktabar syiah dan ahli Sunnah wa al-Jama’ah. Kritikannya yang baik menjadikan ia digeruni oleh syiah dan melonjakkan dirinya antara pengkritik syiah yang unggul hingga akhirnya beliau mati dibunuh.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ABDUL MUKTI, Mohd Fakhrudin; ZAINAL ABIDIN, Azmil; MOKHTAR, Mohd Fuad. Iḥsān Ilahī Ẓahīr dan Kritikannya terhadap Akidah al-Imāmah. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 45, n. 2, p. 1-18, dec. 2017. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/10208>. Date accessed: 14 july 2020. doi: https://doi.org/10.22452/usuluddin.vol45no2.1.
Section
Articles