APLIKASI PENDEKATAN FUZZY DELPHI UNTUK MEMBANGUNKAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK HOMESCHOOLING MENGGUNAKAN MEDIA ANIMASI INTERAKTIF

Main Article Content

Mohd. Nazri Abdul Rahman
Mohamad Muhidin Patahol Wasli
Zanariah Ahmad
Aniza Mohd Said
Saedah Siraj
Norlidah Alias
Zaharah Hussin

Abstract

Ledakan teknologi maklumat telah mencetuskan fenomena baru dalam pengajaran dan pembelajaran khususnya kepada pendidikan alternatif homeschooling. Animasi Interaktif merupakan pendekatan baharu yang boleh dijadikan medium pembelajaran bagi kanak-kanak homeschooling. Animasi interaktif merupakan media pendidikan yang mengintegrasikan lima elemen utama iaitu teks, grafik, audio, video dan animasi. Artikel ini bertujuan untuk mengenal pasti ciri-ciri animasi interaktif yang bersesuaian untuk dibangunkan sebagai medium pembelajaran bagi kanak-kanak homeschooling menggunakan pendekatan Fuzzy Delphi. Pendekatan pembelajaran kanak-kanak Homeschooling dengan berbantukan animasi interaktif bukan sahaja dapat memudahkan proses pembelajaran tetapi juga meningkatkan motivasi kanak-kanak homeschooling. Seramai 15 orang pakar bidang pendidikan kanak-kanak homeschooling dan teknologi pendidikan telah dipilih untuk menganalisis fuzziness konsensus pakar. Dapatan kajian menunjukkan bahawa animasi interaktif sesuai diaplikasikan sebagai medium pembelajaran bagi kanak-kanak homeschooling.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles