State Papers Collection - The First Two Years

Authors

  • Siew Mun Khoo

Abstract

Rencana ini menghuraikan usaho penubuhan sebuah koleksi baru di Perpustakaanan Universiti Malaya dengan tujuan mengumpul dan menyimpan bahan-bahan penerbitan rasmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia dan agensi-agensinya. Rancangan ini bermula sebagai sebuah projek penyelidikan oleh Ketua Pustakawan dengan sokongan kewangan Universiti. Ini membolehkan perlantikan kakitangan sambilan untuk menjalanhan kerja-kerja luar dengan maksud mengumpulkan bahan-bahan dari sumber-sumbernya sama ada secara hadiah, pembelian atau penyalinan. Koleksi ini kini berjumlah 4,338 tajuk bahan unik dalam bentuk monograf, berkalo, laporan tahunan, risalah dan buku kecil, dan pelbagai yang lain seperti peta, carta, dsb. Bagi setengah-setengah judul, terdapat beberapa naskhah tambahan dan naskhah-naskhah ini akan digunakan sebagai bahan pertukaran dengan perpustakaan-perpustakoan lain. Maklurnat mengenai setiap bahan dalam Koleksi Persuratan Rasmi ini dimasukkan dalam sebuah pangkalan data komputer. Sokonqan kewangan seterusnya adalah diharapkan supaya projek ini dapat diluaskon ke jabatan-jabatan Kerajaan yang masih belum diliputi.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-12

Issue

Section

Articles