Libraries and the Deaf

Authors

  • Krishnan B.

Abstract

Tanggungjawab utama perpustakaan adalah untuk memberi perkhidmatan yang baik kepada penggunanya - iaitu dengan mernenuhi keperluan maklumat mereka. Di samping ltu, kita harus juga sedar bahawa perkhidmatan yang kita berikan itu mungkin tidak dapat dinikmati dengan sepenuhnya oleh segolongan pembaca misalnya orang pekak, kerana mereka mempunyai ciri-ciri fizikal yang berbeza; tetapi keperluan maklumat mereka sama seperti orang lain. jadi, untuk memberi suatu perkhidmatan yang sesuai dengan keperluan khas pembaca kategori ini, beberapa faktor harus dipertimbangkan oleh pustakawan. Secara amnya, orang pekak ini boteh dikategorikan kepada dua iaitu pekak sebelum tahu berbahasa (pretinqual] dan pekak sesudah tahu berbahasa (postlingual). Olen itu masalah yang dihadapi untuk memenuhi kehendak di an tara dua golongan ini adalah agak berlainan. Beberapa cadanqan juga dikemukakan ten tang langkah-Iangkah yang harus dipertimbangkan bagi menyediakan perkhidmatan kepada golongan yang kurang bernasib baik ini.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-12-26

Issue

Section

Articles