Zakaria, E., & Abd Wahab, H. (2017). Pengalaman keluarga menjaga anak yatim AIDS: kajian kes di perkampungan nelayan. The Malaysian Journal Of Social Administration, 9(1), 19-34. doi:10.22452/mjsa.vol9no1.2