Zakaria, E., & Abd Wahab, H. 2017 Jun 8. Pengalaman keluarga menjaga anak yatim AIDS: kajian kes di perkampungan nelayan. The Malaysian Journal of Social Administration. [Online] 9:1