Zakaria, Ezarina, & Haris Abd Wahab. " Pengalaman keluarga menjaga anak yatim AIDS: kajian kes di perkampungan nelayan." The Malaysian Journal of Social Administration [Online], 9.1 (2013): 19-34. Web. 25 Feb. 2020