Abd Rahim, Rahimin Affandi, AND Abd Kadir, Nor Adina. " Wacana bias gender dalam masyarakat Melayu di Malaysia: analisis kritikal" The Malaysian Journal of Social Administration [Online], Volume 9 Number 1 (8 June 2017)