Tajuddin, Z., Sum, S., Mohd Zainol, R., & Jusoh, H. 2019 Jun 3. PENENTU SOSIAL PENGLIBATAN KOMUNITI DALAM PROJEK KEBUN KOMUNITI BANDAR. SARJANA. [Online] 34:1