Sharif Adam, S., & Mohd Rus, A. 2019 Jun 14. SISTEM SARAAN DAN PENCEN ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM DI PERSEKUTUAN TANAH MELAYU, 1948-1970. SEJARAH: Journal of the Department of History. [Online] 27:2