Artikel 2

Authors

  • Assoc. Prof. Dr. Ahmad Faisal Abdul Hamid
  • A.F.A.H

Keywords:

AKAK, AKA, EPE, CKL

Abstract

Penulisan karya adalah salah satu pengukur tentang penguasaan penulis dalam sesuatu bidang ilmu. Adakala penulis dipuji dan tidak kurang juga dikeji setelah tulisannya diterbitkan. Artikel ini akan membincangkan cabaran yang akan dihadapi oleh penulis setelah karya diterbitkan untuk pembaca. Selain itu, akan dibincangkan empat nasihat yang diberikan oleh ulama Islam silam kepada penulis agar mereka terselamat dari lidah pembaca selain ianya dapat menjadi satu petanda kesungguhan dan kebertanggugjawapan penulis terhadap ilmu. Metode penulisan ini adalah deskriptif dengan merujuk kepada sumber klasik Islam bagi mengambarkan keperihatian ulama silam mengenai persoalan penulisan karya. Dapatlah disimpulkan bahawa menulis karya bukanlah suatu yang mudah dan perlu mengambi risiko yang besar, namun cabaran itu adalah memadai jika sebuah karya itu menyumbang ilmu dan manfaat kepada manusia sejagat dan menjadi amal soleh penulisnya di dunia ini.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-10-20