MOHD KHAMBALI @ HAMBALI, Khadijah. Kepelbagaian dan Kesatuan Dalam Konteks Fiqh al-Ta‘ayush di Malaysia Menurut Perspektif Pemikiran Islam. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 73-102, june 2020. ISSN 2550-1755. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/24690>. Date accessed: 22 oct. 2020. doi: https://doi.org/10.22452/afkar.vol22no1.3.