Mohd Khambali @ Hambali, K. (2020). Kepelbagaian dan Kesatuan Dalam Konteks Fiqh al-Ta‘ayush di Malaysia Menurut Perspektif Pemikiran Islam. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 22(1), 73-102. doi:10.22452/afkar.vol22no1.3