Mohd Khambali @ Hambali, K. 2020 Jun 30. Kepelbagaian dan Kesatuan Dalam Konteks Fiqh al-Ta‘ayush di Malaysia Menurut Perspektif Pemikiran Islam. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam. [Online] 22:1