Mohd Khambali @ Hambali, Khadijah. " Kepelbagaian dan Kesatuan Dalam Konteks Fiqh al-Ta‘ayush di Malaysia Menurut Perspektif Pemikiran Islam." Jurnal Akidah & Pemikiran Islam [Online], 22.1 (2020): 73-102. Web. 22 Oct. 2020