Mohd Khambali @ Hambali, Khadijah. " Kepelbagaian dan Kesatuan Dalam Konteks Fiqh al-Ta‘ayush di Malaysia Menurut Perspektif Pemikiran Islam" Jurnal Akidah & Pemikiran Islam [Online], Volume 22 Number 1 (30 June 2020)