[1]
al-Shafe’i, H.M. and Wan Abdullah, W.S. 2017. Hakikat Ilmu Kalam: Definisi, Matlamat, Metode, Topik Perbincangan dan Kedudukannya Dalam Ilmu-Ilmu Islam. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam. 5, 1 (Dec. 2017), 1–24.