[1]
Wan Abdullah, W.S. 2006. Pengajian Falsafah Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia: Sukatan, Masalah dan Cabaran Pengajian. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam. 7, 1 (Dec. 2006), 197–226.