[1]
Mas’od, M.A. and Hamat, M.F. 2019. Pemikiran Skeptikal Syiah Terhadap Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah Dalam Karya-Karya Syiah Melayu: Satu Kritikan: Shi‘ite’s Sceptical View Towards Ahl al-Sunnah wa al-Jamа‘ah in Malay Shi‘ite Works: A Critic. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam. 21, 1 (Jun. 2019), 1–52. DOI:https://doi.org/10.22452/afkar.vol21no1.1.