[1]
Wahab, M.R. and Hamat, M.F. 2020. Kedudukan Ilmu Mantik Dalam Pemikiran Islam: The Position of Logic in Islamic Thought. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam. 22, 2 (Dec. 2020), 1–42. DOI:https://doi.org/10.22452/afkar.vol22no2.1.